آذربایجان شرقی
تبریز :
۱۵
شهرستان های استان :
۲۵و۳۵-    شهرستانهای بزرگ ۲۵ و شهرستان کوچک ۳۵

شهرهای استان  : ملکان (۳۵ص)   - مراغه ( ۲۵ب) -  بناب ( ۲۵ل) – عجب شیر ( ۳۵د ) – آذرشهر ( ۲۵ی ) – ایلخچی و اسکو  ( ۳۵ب ) – مرند ( ۲۵ج) – میانه ( ۲۵د ) – شبستر ( ۲۵ن ) -  هشترود ( ۲۵ق ) - اهر ( ۲۵س) – سراب ( ۲۵ص) – جلفا ( ۲۵ ط ) – بستان آباد ( ۲۵م ) – کلیبر ( ۲۵ و ) – هریس ( ۲۵ ه ) – ورزقان ( ۳۵ ج ) – چاراویماق ( ۳۵ س ) –

آذربایجان غربی
اورمیه :
۱۷
کد ذخیره :
۳۷
شهرستان های استان :
۲۷

شهرهای استان : میاندوآب ( ۲۷ط ) – مهاباد ( ۲۷ج ) – بوکان ( ۲۷ن ) – سردشت ( ۲۷م ) – خوی (۲۷ب ) – سلماس ( ۲۷س ) – نقده ( ۲۷ص ) – پیرانشهر ( ۲۷و ) – اشنویه ( ۲۷ی ) – شاهین دژ ( ۲۷ل) - ماکو ( ۲۷ د ) – تکاب ( ۲۷ ق ) -  چالدران ( ۲۷ ه ) -

تهران
* مناطق شمالی شهر تهران * مناطق :
۱،۲،۳،۴،۵،۷،۸،۲۲
کد پلاک :
۱۱ کدهای ذخیره : ۴۴و۷۷
* مناطق مرکزی تهران * مناطق :
۲،۶،۱۰،۱۱،۱۲
کد پلاک :
۲۲ کدهای ذخیره : ۵۵ و۸۸
* مناطق جنوبی تهران*مناطق :
۹،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۲۰،۲۱
کد پلاک :
۳۳ کد های ذخیره : ۶۶ و۹۹

کرج  ۶۸
اسلام شهر  (
۷۸ی /ب ) – ورامین ( ۷۸س) – پاکدشت ( ۷۸ل) – شهریار ( ۷۸د/ه) – دماوند و رودهن ( ۷۸ص) – اوشان و فشم ( ۷۸و ) – ری ( ۷۸ن) – رباط کریم ( ۷۸ج) – هشتگرد ( ۷۸ط) – فیروزکوه ( ۷۸ق ) - نظر آباد ( ۷۸ م ) – شمیرانات ( ۷۸ و )

کد ذخیره ۲۱

فارس
شیراز  :
۶۳
کد ذخیره :
۹۳
شهرستان های استان :
۷۳و۸۳

شهرهای استان : فسا ( ۷۳س ) – آباده ( ۷۳ ق ) – جهرم ( ۷۳ب ) -  لارستان ( ۷۳ ج ) – داراب ( ۷۳ د ) – کازرون ( ۷۳ ص ) – فیروزآباد ( ۷۳ ط ) – مرودشت ( ۷۳ ل ) – لامرد ( ۷۳ م ) – نیریز ( ۷۳ ن ) – استهبان ( ۷۳ و ) – اقلید ( ۷۳ ه ) – سپیدان ( ۷۳ ی ) -  ممسنی ( ۸۳ ب ) – زرین دشت ( ۸۳ ج ) – قیر و کازرین ( ۸۳ د ) – مهر ( ۸۳ س ) – ارسنجان ( ۸۳ ص ) – خرمبید ( ۸۳ ط ) – بوانات ( ۸۳ ق ) – فراشبد ( ۸۳ ل ) -

اصفهان
شهر اصفهان  :
۱۳ کد ذخیره : ۵۳
شهرستان های استان :
۲۳و۴۳

شهرهای استان : آران و بیدگل ( ۴۳س) – مبارکه ( ۴۳ج) – شاهین شهر ( ۴۳د) – تیران و کرون ( ۴۳ص) – خمینی شهر ( ۲۳س) – فلاورجان ( ۲۳ه) – زرین شهر ( ۲۳ی) – کاشان ( ۲۳ب) – نجف آباد ( ۲۳ج) – شهرضا ( ۲۳د) – نایین ( ۲۳م) – نطنز ( ۲۳ط) – سمیرم ( ۲۳ن) گلپایگان  ( ۲۳ص ) – اردستان ( ۲۳ ق ) - خوانسار ( ۲۳ ل ) – - فریدونشهر ( ۲۳ و ) – لنجان ( ۲۳ ی ) – فریدن ( ۴۳ ب ) – برخوار و میمه ( ۴۳ د ) – چاودگان ( ۴۳ ط ) –

خراسان(شمالی رضوی جنوبی)
مشهد :
۱۲
کد ذخیره :
۵۲
سایر شهرهای خراسان،خراسان شمالی،رضوی و جنوبی کد پلاک :
۳۲،۴۲

شهرهای استان : نیشابور ( ۳۲ ب ) – سبزوار ( ۳۲ ج ) – بیرجند ( ۳۲ د ) – بجنورد ( ۳۲ س ) – تربت جام ( ۳۲ ص ) – قوچان ( ۳۲ ط ) – گناباد ( ۳۲ ق ) – تربت حیدریه ( ۳۲ ل ) – کاشمر ( ۳۲ م ) – قائنات ( ۳۲ ن ) – فردوس ( ۳۲ و ) – تایباد ( ۳۲ ه ) – نهبندان ( ۳۲ ی ) – فریمان ( ۴۲ ب )- شیروان ( ۴۲  ج ) – سرخس ( ۴۲  د ) – درگز ( ۴۲  س )- خواف ( ۴۲  ص ) – چناران ( ۴۲  ط ) – اسفراین ( ۴۲  ق ) – بردسکن ( ۴۲  ل ) - رشت خوار ( ۴۲  م ) – جاجرم ( ۴۲  ن ) – ماند و سلمقان ( ۴۲  و ) – سربشیر ( ۴۲  ه ) – کلات ( ۴۲  ی ) –

ساری :۶۲
کد ذخیره :
۸۲ و۹۲
شهرستان های استان :
۷۲

شهرهای استان  : بابل ( ۷۲ج) – آمل ( ۷۲ب ) – تنکابن ( ۷۲د) – رامسر ( ۷۲س) – نوشهر ( ۷۲ص) – نور ( ۷۲ط) – بهشهر ( ۷۲ق) – قائم شهر ( ۷۲ل) – بابلسر ( ۷۲م) – چالوس ( ۷۲ن ) – محمودآباد ( ۷۲و) – نکا ( ۷۲ه ) – جویبار ( ۷۲ی ) -  – سواد کوه ( ۷۲ج) .

همدان
شهر همدان :
۱۸
کد ذخیره :
۳۸
شهرستان های استان :
۲۸

نهاوند ( ۲۸ ب ) – تویسرکان ( ۲۸ د ) – کبودرآهنگ ( ۲۸ س ) – رزن ( ۲۸ ص ) – بهار ( ۲۸ ط ) – اسد آباد ( ۲۸ ق ) –

کرمانشاه
شهر کرمانشاه :
۱۹
کد ذخیره :
۳۹
شهرستان های استان :
۲۹

اسلام آباد غرب  ( ۲۹ ب ) -  گیلانغرب ( ۲۹ ج ) – سرپل ذهاب ( ۲۹ د ) – پاوه ( ۲۹ س ) – کنگاور ( ۲۹ ص ) – قصر شیرین ( ۲۹ ط ) – سنقر ( ۲۹ ق ) – جوانرود ( ۲۹ ل ) – صحنه  ( ۲۹ م ) – هرسین ( ۲۹ ن ) – ثلاث باباجانی ( ۲۹ و ) -

مرکزی
اراک :
۴۷
کد ذخیره :
۶۷
شهرستان های استان :
۵۷

شهرهای استان : تفرش ( ۵۷س) – ساوه ( ۵۷ب) – محلات ( ۵۷د) – خمین ( ۵۷ ج ) – دلیجان ( ۵۷ ص ) – آشتیان ( ۵۷ ط ) – شازند ( ۵۷ ق ) – زرندیه ( ۵۷ ل ) – کمیجان ( ۵۷ ن ) -

خوزستان
اهواز :
۱۴

شهرستان های استان :۲۴و۳۴

آبادان ( ۲۴ ب ) – خرمشهر ( ۲۴ ج ) – دزفول ( ۲۴ د ) – بهبهان ( ۲۴ س ) – مسجد سلیمان ( ۲۴ ص ) – ماهشهر ( ۲۴ ط ) – دشت آزادگان ( ۲۴ ق ) – رامهرمز ( ۲۴ ل ) – اندیمشک ( ۲۴ م ) – شوشتر ( ۲۴ ن ) – شوش ( ۲۴ و ) – شادگان ( ۲۴ ه ) – ایذه ( ۲۴ ی ) – باغملک ( ۳۴ ب ) – امیدیه ( ۳۴ ج ) – هندیجان ( ۳۴ د ) – لاتی ( ۳۵ س )

گیلان
رشت:
۴۶
شهرستان های استان :
۵۶ و۷۶

شهرهای استان : انزلی ( ۵۶ب ) – لنگرود ( ۵۶م) – رودسر ( ۵۶ص) – لاهیجان ( ۵۶ج) – رودبار ( ۵۶ط) – فومن ( ۵۶ل) – تالش (۵۶س) – صومعه سرا (۵۶ق) – رضوانشهر ( ۵۶ن) – آستارا ( ۵۶د) – سیاهکل ( ۷۶ب) – آستانه اشرفیه ( ۷۶ج) املش ( ۵۶ و ) – ماسوله ( ۵۶ ه ) – شفت ( ۵۶ ی) –

قم
شهر قم  :
۱۶
کد ذخیره :
۳۶
شهرستان های استان :
۲۶

یزد
شهر یزد :
۵۴
کد ذخیره :
۷۴
شهرستان های استان
۶۴

شهرهای استان  : تفت ( ۶۴ج) – طبس ( ۶۴ق ) – میبد ( ۶۴د) – مهریز ( ۶۴ص) – هرات ( ۶۴ل ) – اردکان ( ۶۴ ب ) – بافق ( ۶۴ س ) – ابرکوه ( ۶۴ ط ) – خاتم ( ۶۴ ل ) – صدوق ( ۶۴ م )

کرمان
شهر کرمان :
۴۵
کد ذخیره :
۷۵
شهرستان های استان :
۶۵

شهرهای استان : رفسنجان ( ۶۵ب) – راور ( ۶۵ه) – زرند ( ۶۵ط) – جیرفت ( ۶۵ص) – منوجان ( ۶۵ن) – عنبرآباد( ۶۵و) – بم ( ۶۵ج ) – سیرجان ( ۶۵د) – بافت ( ۶۵س) – کهنوج ( ۶۵ق) – شهربابک ( ۶۵ل) – بردسیر ( ۶۵م) .

کردستان
سنندج  :
۵۱
شهرستان های استان :
۶۱

شهرهای استان : سقز ( ۶۱ب ) – بیجار ( ۶۱ج) – بانه ( ۶۱د) – قروه ( ۶۱س) – مریوان ( ۶۱ص ) – دیواندره ( ۶۱ط) – کامیاران ( ۶۱ق ) – سروآباد ( ۶۱ل)

زنجان
شهر زنجان :
۸۷
شهرستان های استان :
۹۷

شهرهای استان : ابهر ( ۹۷ب) – خدابنده ( ۹۷ج) – خرمدره ( ۹۷د) – ایجرود ( ۹۷ س ) – طارم ( ۹۷ ص ) -  ماه نشان ( ۹۷ ط ) -

قزوین
شهر قزوین :
۷۹
شهرستان های استان :
۸۹

تاکستان ( ۸۹ ب ) – بوئین زهرا ( ۸۹ ج ) – ابیک ( ۸۹ د ) –

لرستان
خرم آباد :
۳۱
شهرستان های استان :
۴۱

شهرهای استان : بروجرد ( ۴۱ب) – الیگودرز ( ۴۱ج) – دورود( ۴۱د) – کوهدشت ( ۴۱ س ) – دلفان ( ۴۱ ص ) – ازنا ( ۴۱ ط ) – پلدختر ( ۴۱ ق ) – سلسله ( ۴۱ ل )

چهار محال و بختیاری
شهر کرد :
۷۱
شهرستان های استان :
۸۱

بروجن ( ۸۱ ب ) – اردل ( ۸۱ ج ) – فارسان ( ۸۱ د ) – لردگان ( ۸۱ س ) – کوهرنگ ( ۸۱ ص )

استان گلستان
گرگان :
۵۹
شهرستان های استان :
۶۹

شهرهای استان : گنبد ( ۶۹ب ) – بندر ترکمن ( ۶۹ ج ) – کردکوی ( ۶۹ د ) – علی آباد ( ۶۹ س ) – آزاد شهر ( ۶۹ ص ) – مینودشت ( ۶۹ ط ) – بندر گز ( ۶۹ ق ) – رامیان ( ۶۹ ل ) – آق قلا ( ۶۹ م ) – کلاله ( ۶۹ ن )

استان سمنان
شهر سمنان :
۸۶
شهرستان های استان :
۹۶

شهرهای استان  : دامغان ( ۹۶ب) – گرمسار ( ۹۶د) – شاهرود( ۹۶ج) .

سیستان و بلوچستان
زاهدان :
۸۵
شهرستان های استان :
۹۵

زابل ( ۹۵ ب ) -  ایرانشهر ( ۹۵  ج ) – خاش ( ۹۵  د ) – سراوان ( ۹۵ س ) – نیکشهر (۹۵  ص ) – سرباز ( ۹۵  ط ) -  چابهار ( ۹۵  ق )

بوشهر
شهر بوشهر :
۴۸
شهرستان های استان :
۵۸

شهرهای استان : تنگستان ( ۵۸س ) – دشتی ( ۵۸ص) – دشتستان ( ۵۸ب ) – گناوه ( ۵۸ج) – کنگان ( ۵۸د) – دیر ( ۵۸ط) – دیلم ( ۵۸ق) جم ( ۵۸ ل ) -

هرمزگان
بندرعباس :
۸۴
شهرستان های استان :
۹۴

میناب ( ۹۴ ب ) – بندر لنگه ( ۹۴ ج ) – رودان ( ۹۴ د ) – ابوموسی ( ۹۴ س ) – جاسک ( ۹۴ ص ) – بستک ( ۹۴ ط ) – حاجی آباد ( ۹۴ ق ) – قشم ( ۹۴ ل ) -

اردبیل
شهر اردبیل :
۹۱  با حروف ب ج د
شهرستان های استان :
۹۱

پارس آباد ( ۹۱ س ) – خلخال ( ۹۱ ص ) – گرمی ( ۹۱ ط ) – مشکین شهر ( ۹۱ ق ) – بیله سوار ( ۹۱ ل ) – نیر ( ۹۱ م ) – نمین ( ۹۱ ن ) – کوثر ( ۹۱ و )

ایلام
شهر ایلام  :
۹۸  با حروف ب ج د س
شهرستان های استان :
۹۸

مهران ( ۹۸ ص ) – دره شهر ( ۹۸ ط ) – دهران ( ۹۸ ق ) – شیروان ( ۹۸ ل ) – ایوان ( ۹۸ م ) – آبدانان ( ۹۸ ن )

کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج  :
۴۹  با حروف ب ج د س
شهرستان های استان :
۴۹

گچساران ( ۴۹ ص ) – دهدشت ( ۴۹ ط ) – دنا ( ۴۹ ق )

پلاک ایران سفید: ویژه خودروهای شخصی

پلاک ایران قرمز:   ویژه خودروهای دولتی ( با حرف الف)

پلاک ایران زرد:     ویژه خودروهای عمومی (با سایر حروف الفبا بجز حرف الف

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 15:18  توسط حسن ساداتی  |